Program for Offshore Strategikonferansen 2020: Bærekraftig norsk sokkel

Program for Offshore Strategikonferansen 2021 presenteres medio oktober 2020
For å se presentasjonene, klikk på lenken i foredragstittelen.
08:00 - 10:00
Registrering
Åpning av konferansen
10:00 - 10:10
Velkommen og åpning
Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass
Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål
Moderator: Espen Norheim, Corporate Finance Partner, Ernst & Young
Klimautfordringen er formidabel. Norge og Europa diskutere nå mål og til dels lovgivning for 40 - 60% reduksjon i samlede klimagassutslipp innen 2030. Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier at "Verdikjeden olje og gass er vår sterkeste muskel for å bære oss inn det grønne skiftet". Leverandører og operatører i petroleumsindustrien, sammen med våre forskningsmiljøer, har erfaring, kompetanse, fagmiljøer og kapital til å gjennomføre store deler av denne energi-transformasjonen. Utslipp må kuttes veldig raskt, og det må skje i tråd med FNs bærekraftsmål. Hva må til av rammebetingelser, teknologiutvikling og prosjekter for at norske miljøer skal oppnå gode markedsandeler og høy verdiskaping vil bli drøftet.
10:10 - 10:30
Tina Bru, Olje- og energi-minister
10:30 - 10:50
Torgeir Stordal, Letedirektør, Oljedirektoratet
10:50 - 11:10
Kjell Morisbak Lund, Direktør lisens, Petoro
11:10 - 11:25
Stein Lier-Hansen, Adm. Dir., Norsk Industri
11:25 - 11:40
Bærekraftige norske industriarbeidsplasser
Jørn Eggum, Leder, Fellesforbundet
11:40 - 11:45
Kommentar
Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør
11:45 - 12:10
Summing ved bordene
Paneldebatt ved innledere og moderator Espen Norheim, E&Y
12:10 - 13:10
Lunsj
Kunnskap, teknologi og det grønne skiftet
Moderator: Liv Runi Syvertsen, Senior Vice President, Customer Management Norway, Aker Solutions
13:10 - 13:15
Overrekkelse av rapport fra Forskningsrådet: «Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innenfor petroleum»
Siri Helle Friedeman
13:15 - 13:25
Kommentarer
Tina Bru, Olje- og energi-minister
13:25 - 13:45
Presentasjon av rapport: «Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innenfor petroleum»
Erik Reiso, Senior Partner & Head of Consulting Rystad Energy
14:00 - 14:20
Hildegunn Blindheim, leder av veikart-arbeidet og direktør for klima og miljø, Norsk olje og gass
14:20 - 14:25
Kommentarer til «Veikartet for norsk sokkel»
Kjetil B. Alstadheim, Politisk Redaktør
14:25 - 15:00
Summing ved bordene og paneldebatt
15:00 - 15:20
Pause og besøk ved stands
Fornybar energi til havs
15:20 - 15:35
Ann Christin Andersen, Founder & CEO, 4ADA
15:35 - 15:50
Neste bølge offshore wind
Arne Eik, Project Manager Floating Offshore Wind, Equinor
15:50 - 16:00
Havvind, prosjekter og teknologi
Nils Arne Hatleskog, EVP for Field Development & Offshore Wind, Aibel
16:00 - 16:10
Fra elektrifisering av olje & gass til elektrifisering av havrommet
Tor-Eivind Moen, Vice President for Market Development in New Energy, ABB
16:10 - 16:20
Jon Dugstad, Director, Wind and Solar, Norwegian Energy Partners
16:20 - 16:50
Pause og besøk ved stands
Fornybar energi til havs
16:50 - 17:05
Lamberto Eldering, Business Developer Low Carbon Solutions, Equinor
17:05 - 17:20
Knut Olaf Nyborg, EVP for Front End, Aker Solutions
19:00 - 19:45
Aperitiff
19:45 -
Konferansemiddag og underholdning
Det internasjonale markedet
Moderator: Sjur Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners
Det internasjonale markedet blir svært viktig for norsk leverandørindustri i årene fremover. Markedsmuligheter og gode råd for internasjonalisering blir presentert av Norwegian Energy partners og selskaper med lang erfaring. Et spesielt fokus settes på mulighetene i Storbritannia og Brasil som er våre største markeder i dag. Teknologier og løsninger utviklet i Norge har store potensialer i et globalt marked.
08:30 - 08:45
Gunn Vik, Director Hydropower, Brazil and Shipyards Korea, Norwegian Energy Partners
08:45 - 09:00
UK - Norsk olje og gass største eksportmarked
Bjørn Kahrs, Director UK, Egypt & West Africa Subsea tie-back, P&A, Norwegian Energy Partners
09:00 - 09:15
Christina Johansen, Adm. Dir, TechnipFMC Norge
09:15 - 09:25
Frode Lefdal, Contract and Procurement Manager Norway, Shell
09:25 - 09:35
Øyvind Storhaug, Business Development Manager, Niras
09:35 - 10:00
Summing ved bordene og dialog med panelet
10:00 - 10:20
Pause og besøk ved stands
Miljø og mangfold – hvordan øke fokus i bransjen?
Moderator: Elizabeth Heuch Olbjørn, Vice President for Account Management, ABB
Hvis miljøengasjert ungdom ønsker å gjøre noe med klima og miljø i praksis, bør de velge en fremtid i industrien. Her kan engasjementet påvirke teknologiutvikling og løsninger og ikke minst strategiske valg som de ulike selskapene tar. Hvordan få dialog med de unge og hvordan få de interessert i oss er viktige spørsmål som drøftes i denne sesjonen. Mangfold og trivsel er en viktig nøkkel for å skape attraktivitet og dynamikk i et selskap. Gode eksempler til refleksjon og drøfting presenteres.
10:20 - 10:30
Elizabeth Heuch Olbjørn, Vice President for Account Management, ABB
10:30 - 10:45
Hvordan få miljøengasjerte unge interessert i industri, og unge i industrien engasjert i miljø
Kjetil Tvedt, Fagsjef for kompetanse, Norsk Industri
10:45 - 11:00
Karoline Nystrøm, Administrerende Direktør, Schneider Electric Norge
11:00 - 11:20
Kommentarer fra salen til panelet og oppsummering
Deltagelse også fra «Den nye oljen»
Prosjekter og marked i Norge
Moderator: Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass
Grunnmuren for norske leverandører er nors sokkel og i sesjonen "Prosjekter og marked i Norge" presenterer AkerBP, Wintershall, Repsol og Equinor om sine prosjekt-porteføljer og forventninger til leverandørene.
11:20 - 11:40
Kjetel Digre, SVP Operations, AkerBP
11:40 - 12:00
Alv Bjørn Solheim, Managing Director, Wintershall DEA Norge
12:00 - 12:20
Repsols utbygginger og aktivitet
Vidar Nedrebø, Administrerende direktør, Repsol Norge
12:20 - 12:50
Atle Reinseth, VP PRD, Equinor
12:50 - 13:00
Oppsummering og takk for nå
Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass
13:00 - 14:00
Lunsj
Kontaktperson programkomité:
Runar Rugtvedt
Bransjesjef / Director,
Norsk Industri Olje&Gass
+47 91719096
runar.rugtvedt@norskindustri.no
Konferansen arrangeres av: