Program 2022

Norsk sokkel går foran - utslippskutt, eksport og prosjekter

Programmet oppdateres fortløpende
10:00 - 10:10
Åpning av konferansen
Ståle Kyllingstad, Styreleder Norsk Industri og Norsk Industri Olje & Gass
Moderator: Ann Christin Andersen
10:10 - 12:10
Norsk sokkel i en energifremtid
Norsk Sokkel i en energifremtid
Marte Mjøs Pedersen, Olje og energiminister

Prosjekter og attraktivitet for NCS
Ingrid Sølvberg, Oljedirektør, Oljedirektoratet

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling
Stein Lier-Hansen, adm. Dir., Norsk Industri

Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet
Anne Myhrvold, Adm. Dir., Petroleumstilsynet

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling
LO - TBN

Energiperpektiver og utslippsreduksjoner
(digitalt innlegg)

Summing ved bordene og panelsamtale
(moderator og innledere)
12:10 - 13:10
Lunsj (Bordrotasjon)
13:10 - 15:00
50% kutt på åtte år - hvordan få dette til?
«Veikartet for norsk sokkel»
Hildegunn Blindheim, Adm. dir. Norsk olje og gass

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?  
Henriette Undrum, Prosjektdirektør Equinor

Havnett for NCS og Nordsjøen
Statnett / TBN

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene
Eli Aamot, konserndirektør Sintef Industri 

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder
Marianne Hagen, EVP Sustainability & Communication, Aker Solutions

Summing ved bordene og panelsamtale
(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)
15:00 - 15:20
Pause
15:20 - 17:00
Grønne satsinger og marked, hvordan få til verdiskaping og eksport
«Norske leveransemodeller for havvind»
Knut Erik Steen, fagsjef Norsk Industri

Mangfold på norsk sokkel av utbyggere og teknologi
TBA

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter
Jon Dugstad, Direktør havvind - NORWEP

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv
Shell / TBN

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenforolje & gass, viktige bidrag globalt
Kongsberg Gruppen / TBN

Summing ved bordene og panelsamtale
( moderator og innledere, innlederne kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Avslutning dag 1
19:00
Aperitiff
Konferansemiddag og underholdning
08:30 - 10:00
Kapasitet og ressurser - klarer vi å levere til både olje og gass, og til fornybar?
Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer
Wood / TBN

Ressurstilgang, bemanningsbransjen en viktig aktør
Stine Setsaas, EVP Contract & Communication at TS Group AS

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?
Elisabeth Birkeland Kvalheim, Styrelder OG21

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer
Vebjørn Bakken, Direktør for UiO:Energi

Summing ved bordene og panelsamtale
( moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)
10:00 - 10:20
Pause
10:20 - 12:00
Prosjekter og markedsutsikter, olje og gass
Our project portfolio and ambitions on the NCS
Geir Tungesvik, Senior Vice President Project Development at Equinor

Prosjektportefølje og satsninger
Knut Sandvik, Aker BP

Prosjektportefølje og satsninger
Tor Inge Hansen, Manager Capital Projects Europe & North Africa, ConocoPhillips

Prosjekter og leverandørkjeden
Kjetel Digre, CEO Aker Solutions

Prosjekter og leverandørkjeden
Mads Andersen, CEO Aibel

Markedsutvikling internasjonalt
Jarand Rystad, CEO Rystad Energy

Oppsummering og takk for nå,
Runar Rugtvedt, Bransjesjef Norsk Industri Olje & Gass
12:00
Lunsj
Kontaktperson programkomité:
Runar Rugtvedt
Bransjesjef / Director,
Norsk Industri Olje&Gass
+47 91719096
runar.rugtvedt@norskindustri.no
Konferansen arrangeres av:

Følg oss i sosiale medier: