Program
Innhold

Et bredt faglig innhold med gode muligheter for interaksjon

Programmet oppdateres fortløpende. Du kan trykke på de ulike foredragsholderne for å lese mer om deres innlegg.

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

May-Britt Johnsen

Rosenberg Worley

HR-direktør

This is some text inside of a div block.

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Stine Setsaas

TS Group

EVP CONTRACT & COMMUNICATION

This is some text inside of a div block.

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Gunnar Hjelmtveit Lille

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Vebjørn Bakken

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad
Ann-Christin Andersen

4ADA AS

Strategic Advisor

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister

This is some text inside of a div block.

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Cecilie Aarskog Bekkeheien

Equinor

VP Existing Assets PDP PRD

This is some text inside of a div block.

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Ingrid Sølvberg

Oljedirektoratet

Oljedirektør

This is some text inside of a div block.

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Stein Lier-Hansen

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Full gass nå, ka då ittepå?

Aker BP står på terskelen til å sanksjonere en betydelig prosjektportefølje med et ressursgrunnlag på over 700 million fat (netto), og med investeringsramme på over 135 milliarder norske kroner. Dette vil skape høy aktivitet i Norge de kommende seks-syv årene og gi betydelige ringvirkninger langs kysten og for samfunnet for øvrig. Samtidig må vi som industri i denne høyaktivitetsperioden også lykkes med en omstilling til et marked preget av fornybarprosjekter og nærfelts olje- og gassutbygginger. Her må vi løfte i flokk!

Knut Sandvik

Aker BP

Direktør prosjekter

This is some text inside of a div block.

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Sal A

Aker BP står på terskelen til å sanksjonere en betydelig prosjektportefølje med et ressursgrunnlag på over 700 million fat (netto), og med investeringsramme på over 135 milliarder norske kroner. Dette vil skape høy aktivitet i Norge de kommende seks-syv årene og gi betydelige ringvirkninger langs kysten og for samfunnet for øvrig. Samtidig må vi som industri i denne høyaktivitetsperioden også lykkes med en omstilling til et marked preget av fornybarprosjekter og nærfelts olje- og gassutbygginger. Her må vi løfte i flokk!

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Hva betyr "Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet?" Dette er et ledelsesansvar og med god styring er det fullt mulig å lykkes.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

Adm. dir.

This is some text inside of a div block.

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Sal A

Hva betyr "Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet?" Dette er et ledelsesansvar og med god styring er det fullt mulig å lykkes.

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

Manager Capital Projects Europe & North Africa

This is some text inside of a div block.

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Asle Reime

Industri Energi

Arbeidsutvalgsmedlem

This is some text inside of a div block.

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Kjetel Digre

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Mads Andersen

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Markedsutvikling internasjonalt

Jarand Rystad

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Veikartet for norsk sokkel

Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje og gass

Adm. dir.

This is some text inside of a div block.

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Henriette Undrum

Equinor

VP og Prosjektdirektør for "Norway energy hub"

This is some text inside of a div block.

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Havnett for NCS og Nordsjøen

Håkon Borgen

Statnett SF

Konserndirektør Utvikling Hav

This is some text inside of a div block.

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Eli Aamot

Sintef Industri

Konserndirektør

This is some text inside of a div block.

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Marianne Hagen

Aker Solutions

EVP Sustainability, HSSE & Communcations

This is some text inside of a div block.

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

This is some text inside of a div block.

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Norske leveransemodeller for havvind

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

This is some text inside of a div block.

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Muligheter innen havvind i Norge

Per Arvid Holth

Fred Olsen 1848

Chief Project Officer

This is some text inside of a div block.

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Bjørn Melaa

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Ronny Lie

Kongsberg Gruppen

Group Chief Communication Officer

This is some text inside of a div block.

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

May-Britt Johnsen

Rosenberg Worley

HR-direktør

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Stine Setsaas

TS Group

EVP CONTRACT & COMMUNICATION

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Gunnar Hjelmtveit Lille

OG21

Direktør

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Vebjørn Bakken

UiO

Direktør UiO:Energi

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Adm. dir.

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

Strategic Advisor

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Cecilie Aarskog Bekkeheien

Equinor

VP Existing Assets PDP PRD

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Ingrid Sølvberg

Oljedirektoratet

Oljedirektør

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

Adm. dir.

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Full gass nå, ka då ittepå?

Aker BP står på terskelen til å sanksjonere en betydelig prosjektportefølje med et ressursgrunnlag på over 700 million fat (netto), og med investeringsramme på over 135 milliarder norske kroner. Dette vil skape høy aktivitet i Norge de kommende seks-syv årene og gi betydelige ringvirkninger langs kysten og for samfunnet for øvrig. Samtidig må vi som industri i denne høyaktivitetsperioden også lykkes med en omstilling til et marked preget av fornybarprosjekter og nærfelts olje- og gassutbygginger. Her må vi løfte i flokk!

Knut Sandvik

Aker BP

Direktør prosjekter

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Sal A

Aker BP står på terskelen til å sanksjonere en betydelig prosjektportefølje med et ressursgrunnlag på over 700 million fat (netto), og med investeringsramme på over 135 milliarder norske kroner. Dette vil skape høy aktivitet i Norge de kommende seks-syv årene og gi betydelige ringvirkninger langs kysten og for samfunnet for øvrig. Samtidig må vi som industri i denne høyaktivitetsperioden også lykkes med en omstilling til et marked preget av fornybarprosjekter og nærfelts olje- og gassutbygginger. Her må vi løfte i flokk!

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Hva betyr "Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet?" Dette er et ledelsesansvar og med god styring er det fullt mulig å lykkes.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

Adm. dir.

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Sal A

Hva betyr "Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet?" Dette er et ledelsesansvar og med god styring er det fullt mulig å lykkes.

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

Manager Capital Projects Europe & North Africa

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Asle Reime

Industri Energi

Arbeidsutvalgsmedlem

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Kjetel Digre

Aker Solutions

Adm. dir.

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Mads Andersen

Aibel ASA

Konsernsjef

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Markedsutvikling internasjonalt

Jarand Rystad

Rystad Energy

Adm. dir.

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Veikartet for norsk sokkel

Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje og gass

Adm. dir.

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Henriette Undrum

Equinor

VP og Prosjektdirektør for "Norway energy hub"

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Havnett for NCS og Nordsjøen

Håkon Borgen

Statnett SF

Konserndirektør Utvikling Hav

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Eli Aamot

Sintef Industri

Konserndirektør

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Marianne Hagen

Aker Solutions

EVP Sustainability, HSSE & Communcations

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Norske leveransemodeller for havvind

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Muligheter innen havvind i Norge

Per Arvid Holth

Fred Olsen 1848

Chief Project Officer

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Bjørn Melaa

AS Norske Shell

B2B manager

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Ronny Lie

Kongsberg Gruppen

Group Chief Communication Officer

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

May-Britt Johnsen

Rosenberg Worley

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Stine Setsaas

TS Group

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Gunnar Hjelmtveit Lille

OG21

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Vebjørn Bakken

UiO

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Cecilie Aarskog Bekkeheien

Equinor

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Ingrid Sølvberg

Oljedirektoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Full gass nå, ka då ittepå?

Knut Sandvik

Aker BP

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Asle Reime

Industri Energi

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Kjetel Digre

Aker Solutions

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Mads Andersen

Aibel ASA

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Markedsutvikling internasjonalt

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Veikartet for norsk sokkel

Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje og gass

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Henriette Undrum

Equinor

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Havnett for NCS og Nordsjøen

Håkon Borgen

Statnett SF

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Eli Aamot

Sintef Industri

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Marianne Hagen

Aker Solutions

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Norske leveransemodeller for havvind

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Muligheter innen havvind i Norge

Per Arvid Holth

Fred Olsen 1848

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Bjørn Melaa

AS Norske Shell

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Ronny Lie

Kongsberg Gruppen

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

08:29

Kapasitet og ressurser – klarer vi å levere til både olje og gass og fornybar?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

May-Britt Johnsen

Rosenberg Worley

08:30

Kompetanse- og rekrutteringsbehov til olje og gass og nye næringer

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Stine Setsaas

TS Group

08:45

Ressurstilgang, bemanningsbransjen er en viktig aktør

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Gunnar Hjelmtveit Lille

OG21

09:00

OG21 Strategien, har vi kompetanse og ressurser for utvikling og bruk av ny teknologi?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Vebjørn Bakken

UiO

09:15

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Cecilie Aarskog Bekkeheien

Equinor

10:20

Our project portfolio and ambitions on the NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Ingrid Sølvberg

Oljedirektoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

10:40

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Full gass nå, ka då ittepå?

Knut Sandvik

Aker BP

10:40

Full gass nå, ka då ittepå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Petroleumstilsynet, hovedtema for 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Asle Reime

Industri Energi

11:10

Hvordan sikre arbeidskraft og industriell utvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Kjetel Digre

Aker Solutions

11:20

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:25

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Mads Andersen

Aibel ASA

11:35

Omstilling mot en fornybar og bærekraftig fremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Markedsutvikling internasjonalt

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:50

Markedsutvikling internasjonalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

12:59

50% utslippskutt på åtte år - hvordan få dette til?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Veikartet for norsk sokkel

Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje og gass

13:00

Veikartet for norsk sokkel

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Henriette Undrum

Equinor

13:25

Hvordan få ned utslipp og samtidig skape verdier på NCS i morgen?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Havnett for NCS og Nordsjøen

Håkon Borgen

Statnett SF

13:40

Havnett for NCS og Nordsjøen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Eli Aamot

Sintef Industri

13:55

Hvordan kan innovasjon og teknologi akselerere utslippsreduksjonene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Marianne Hagen

Aker Solutions

14:10

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

15:19

Grønne satsinger og marked- hvordan få til verdiskaping og eksport?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:20

Havvind boom internasjonalt og markedsmuligheter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Norske leveransemodeller for havvind

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:35

Norske leveransemodeller for havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Muligheter innen havvind i Norge

Per Arvid Holth

Fred Olsen 1848

15:50

Muligheter innen havvind i Norge

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Bjørn Melaa

AS Norske Shell

16:05

Hydrogen og CCS, naturgassressurser i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Ronny Lie

Kongsberg Gruppen

16:20

Eksport av energieffektiviserings- og lavutslippsløsninger innenfor olje & gass, viktige bidrag globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

runar.rugtvedt@norskindustri.no

917 19 096