Program
Innhold

Mot 2030 og 2050 – og en bærekraftig norsk energifremtid

Program publiseres fortløpende

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Carlo Duraturo

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Trond Haga

Aker Solutions

Senior Manager

This is some text inside of a div block.

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kristin Morisbak

DNV

Manager Training & PEC Norway / Senior Auditor, Business Assurance

This is some text inside of a div block.

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Fagarbeiderrekruttering

Ann Christin Nilsen

Kaefer Energy

Leder Kurs&kompetanse

This is some text inside of a div block.
Elizabeth Lund

Bilfinger

Training Coordinator

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad
Ann-Christin Andersen

Norwegian Energy Partners

CEO

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Energidepartementet

Energiminister

This is some text inside of a div block.

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Prosjekter og markedsutsikter

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Stian Vere

Equinor

Vice President Project Development

This is some text inside of a div block.

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Torgeir Stordal

Sokkeldirektoratet

Direktør

This is some text inside of a div block.

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Anne Myhrvold

Havindustritilsynet

Adm. dir.

This is some text inside of a div block.

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Marit Blaasmo

Aker BP

Direktør for HR og HMS

This is some text inside of a div block.

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Kjetil Schanke Aas

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

Manager Capital Projects Europe & North Africa

This is some text inside of a div block.

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Torkjel Øvsthus

Shell i Norge

Finansdirektør

This is some text inside of a div block.

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Andreas Hatlo

Wood

VP Strategy & Development

This is some text inside of a div block.
Paal Eikeseth

Aker Solutions

EVP Life Cycle

Erlend Mjanger

Aibel

Senior Vice President Business Development & Supply Chain

Andreas Fjellbirkeland

OneSubsea

VP Processing Systems

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Knut E. Sunde

Norsk Industri

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

This is some text inside of a div block.

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Hildegunn T. Blindheim

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Mari Vassdokken Sigstad

Rystad Energy

Project Manager

This is some text inside of a div block.

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

CCS-prosjekter

CCS-prosjekter

Kevin Meisel

Wintershall Dea Norge

Country Lead CCS & Hydrogen Norway

This is some text inside of a div block.

13:55

CCS-prosjekter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Janne Rasten

Aker Solutions

SVP CCUS Solutions

This is some text inside of a div block.
Ole-Tobias Frich

Equinor

VP Asset development and Climate

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hva er status for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord?

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

This is some text inside of a div block.

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Sal A

Hva er status for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord?

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sturla Magnus

Aker Solutions

EVP New Build

This is some text inside of a div block.

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Fornybarsatsingen til Equnior

Siri Espedal Kindem

Equinor

Head of Equinor Renewables Norway

This is some text inside of a div block.

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Det europeiske havvindmarkedet

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

This is some text inside of a div block.

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Pølse og øl hos utstillerne

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Carlo Duraturo

Universum

Country Manager

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Trond Haga

Aker Solutions

Senior Manager

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kristin Morisbak

DNV

Manager Training & PEC Norway / Senior Auditor, Business Assurance

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Fagarbeiderrekruttering

Ann Christin Nilsen

Kaefer Energy

Leder Kurs&kompetanse

Elizabeth Lund

Bilfinger

Training Coordinator

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Adm. dir.

Ann-Christin Andersen

Norwegian Energy Partners

CEO

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Energidepartementet

Energiminister

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Prosjekter og markedsutsikter

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Stian Vere

Equinor

Vice President Project Development

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Torgeir Stordal

Sokkeldirektoratet

Direktør

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Anne Myhrvold

Havindustritilsynet

Adm. dir.

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Marit Blaasmo

Aker BP

Direktør for HR og HMS

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Kjetil Schanke Aas

Cicero

Seniorforsker

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

Manager Capital Projects Europe & North Africa

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

Adm. dir.

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Torkjel Øvsthus

Shell i Norge

Finansdirektør

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Andreas Hatlo

Wood

VP Strategy & Development

Paal Eikeseth

Aker Solutions

EVP Life Cycle

Erlend Mjanger

Aibel

Senior Vice President Business Development & Supply Chain

Andreas Fjellbirkeland

OneSubsea

VP Processing Systems

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Knut E. Sunde

Norsk Industri

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Hildegunn T. Blindheim

Offshore Norge

Adm. dir.

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Mari Vassdokken Sigstad

Rystad Energy

Project Manager

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

CCS-prosjekter

CCS-prosjekter

Kevin Meisel

Wintershall Dea Norge

Country Lead CCS & Hydrogen Norway

13:55

CCS-prosjekter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Janne Rasten

Aker Solutions

SVP CCUS Solutions

Ole-Tobias Frich

Equinor

VP Asset development and Climate

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind

Havvind

15:19

Havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hva er status for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord?

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Sal A

Hva er status for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord?

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sturla Magnus

Aker Solutions

EVP New Build

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Fornybarsatsingen til Equnior

Siri Espedal Kindem

Equinor

Head of Equinor Renewables Norway

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Det europeiske havvindmarkedet

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Pølse og øl hos utstillerne

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Carlo Duraturo

Universum

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Trond Haga

Aker Solutions

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kristin Morisbak

DNV

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Fagarbeiderrekruttering

Ann Christin Nilsen

Kaefer Energy

Elizabeth Lund

Bilfinger

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

Norwegian Energy Partners

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Prosjekter og markedsutsikter

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Stian Vere

Equinor

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Torgeir Stordal

Sokkeldirektoratet

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Anne Myhrvold

Havindustritilsynet

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Marit Blaasmo

Aker BP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Kjetil Schanke Aas

Cicero

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Torkjel Øvsthus

Shell i Norge

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Andreas Hatlo

Wood

Paal Eikeseth

Aker Solutions

Erlend Mjanger

Aibel

Andreas Fjellbirkeland

OneSubsea

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Knut E. Sunde

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Hildegunn T. Blindheim

Offshore Norge

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Mari Vassdokken Sigstad

Rystad Energy

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

CCS-prosjekter

CCS-prosjekter

Kevin Meisel

Wintershall Dea Norge

13:55

CCS-prosjekter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Janne Rasten

Aker Solutions

Ole-Tobias Frich

Equinor

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind

Havvind

15:19

Havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sturla Magnus

Aker Solutions

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Fornybarsatsingen til Equnior

Siri Espedal Kindem

Equinor

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Det europeiske havvindmarkedet

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Pølse og øl hos utstillerne

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

08:29

Kompetanse, ressurstilgang og rekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Carlo Duraturo

Universum

08:30

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver!

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Trond Haga

Aker Solutions

08:45

Kompetanse og rekrutteringsarbeid i Norsk Industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Kristin Morisbak

DNV

09:00

Kvalitet i rekrutteringsarbeidet gjennom sertifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Fagarbeiderrekruttering

Ann Christin Nilsen

Kaefer Energy

Elizabeth Lund

Bilfinger

09:15

Fagarbeiderrekruttering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

Norwegian Energy Partners

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Prosjekter og markedsutsikter

10:19

Prosjekter og markedsutsikter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Stian Vere

Equinor

10:20

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Torgeir Stordal

Sokkeldirektoratet

10:25

Verdiskaping fra ressurser på Norsk sokkel i et langsiktig perspektiv

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Anne Myhrvold

Havindustritilsynet

10:40

Havindustritilsynet - Hovedtema for 2024

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Marit Blaasmo

Aker BP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Kjetil Schanke Aas

Cicero

10:55

30 år med klimaforhandlinger: Hva har skjedd, og hva må skje nå?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Tor Inge Hansen

ConocoPhillips

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Torkjel Øvsthus

Shell i Norge

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Andreas Hatlo

Wood

Paal Eikeseth

Aker Solutions

Erlend Mjanger

Aibel

Andreas Fjellbirkeland

OneSubsea

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

12:59

Energiomstilling, energisikkerhet og klimamål

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Knut E. Sunde

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Hildegunn T. Blindheim

Offshore Norge

13:15

Langsiktig konkurransekraft, klimastrategien og elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Mari Vassdokken Sigstad

Rystad Energy

13:40

Energisikkerhet for Europa, NCS rolle

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

CCS-prosjekter

CCS-prosjekter

Kevin Meisel

Wintershall Dea Norge

13:55

CCS-prosjekter

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Janne Rasten

Aker Solutions

Ole-Tobias Frich

Equinor

14:10

Muligheter for utslippskutt, ny industri og nye eksportartikler for Norge basert på CCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind

Havvind

15:19

Havvind

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Hvordan realisere 30 GW innen 2040 på norsk sokkel?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sturla Magnus

Aker Solutions

15:35

Hvordan tette gapet før 2030, havvind for elektrifisering

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Fornybarsatsingen til Equnior

Siri Espedal Kindem

Equinor

15:50

Fornybarsatsingen til Equnior

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Det europeiske havvindmarkedet

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

16:05

Det europeiske havvindmarkedet

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:20

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Pølse og øl hos utstillerne

18:30

Pølse og øl hos utstillerne

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

runar.rugtvedt@norskindustri.no

917 19 096