Program 2023
Innhold

Et bredt faglig innhold med gode muligheter for interaksjon

Programmet oppdateres fortløpende.

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

Vice President HSEQ, HR & Communications

This is some text inside of a div block.

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

Chief Strategy & Development Officer and Co-founder

This is some text inside of a div block.

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Direktør Strategi & Vekst

This is some text inside of a div block.
Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

CEO

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Innholdsprodusent

This is some text inside of a div block.
Morten Skaland

SKADE esports

CEO

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad
Ann-Christin Andersen

4ADA AS

Strategic Advisor

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister

This is some text inside of a div block.

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

Direktør for Prosjektutvikling

This is some text inside of a div block.

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

Oljedirektør (konstituert)

This is some text inside of a div block.

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

Adm. dir.

This is some text inside of a div block.

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

Project Development and Supply Chain Management

This is some text inside of a div block.

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Kjetil Hjertvik

WinthershallDea

Kommunikasjonssjef

This is some text inside of a div block.

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Managing Director

This is some text inside of a div block.
Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Director Business Development and Sales Norwegian Continental Shelf

Geir Glømmi

Aker Solutions

SVP New Builds

Liv-Runi Syvertsen

AIbel

SVP Business Development & Supply Chain Management

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Benedicte Solaas

Offshore Norge

Direktør klima og miljø

This is some text inside of a div block.

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

Politisk redaktør

This is some text inside of a div block.

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

Managing Director

This is some text inside of a div block.

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

Managing Director

This is some text inside of a div block.

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

This is some text inside of a div block.

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

This is some text inside of a div block.

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

Strategy & Market Director

This is some text inside of a div block.

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

Project Manager Low Carbon Solutions

This is some text inside of a div block.

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

This is some text inside of a div block.

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

UiO

Leder, Karrieresenteret

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

Vice President HSEQ, HR & Communications

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

Chief Strategy & Development Officer and Co-founder

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Direktør Strategi & Vekst

Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

CEO

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Innholdsprodusent

Morten Skaland

SKADE esports

CEO

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Adm. dir.

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

Strategic Advisor

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Vi ønsker velkommen og loses gjennom programmet av vår moderator Ann-Christin Andersen.

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

10:00-10:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

Direktør for Prosjektutvikling

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

Oljedirektør (konstituert)

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

Petoro

CEO

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Ine Dolve

AkerBP

SVP Alvheim

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

Adm. dir.

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

Project Development and Supply Chain Management

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

Adm. dir.

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Kjetil Hjertvik

WinthershallDea

Kommunikasjonssjef

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere)

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere)

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Managing Director

Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Director Business Development and Sales Norwegian Continental Shelf

Geir Glømmi

Aker Solutions

SVP New Builds

Liv-Runi Syvertsen

AIbel

SVP Business Development & Supply Chain Management

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

Besøk utstillerområdet

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

Adm. dir.

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Benedicte Solaas

Offshore Norge

Direktør klima og miljø

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

Politisk redaktør

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

Managing Director

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

Managing Director

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

Besøk utstillerområdet

15:00-15:20

Pause

Sal A

Besøk utstillerområdet

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

Fagsjef Havvind

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

Strategy & Market Director

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

Project Manager Low Carbon Solutions

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

(moderator og innledere kommer på scenen samtidig ved start av sesjonen)

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

UiO

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Morten Skaland

SKADE esports

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

Petoro

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Ine Dolve

AkerBP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Kjetil Hjertvik

WinthershallDea

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Geir Glømmi

Aker Solutions

Liv-Runi Syvertsen

AIbel

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Benedicte Solaas

Offshore Norge

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

UiO

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Morten Skaland

SKADE esports

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

Petoro

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Ine Dolve

AkerBP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Kjetil Hjertvik

WinthershallDea

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Geir Glømmi

Aker Solutions

Liv-Runi Syvertsen

AIbel

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Benedicte Solaas

Offshore Norge

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

runar.rugtvedt@norskindustri.no

917 19 096