Bærekraftig norsk sokkel

08:00 - 10:00
Registrering
Åpning av konferansen
10:00 - 10:10
Velkommen og åpning
Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass
Samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål
Moderator: Espen Norheim, Corporate Finance Partner, Ernst & Young
Klimautfordringen er formidabel. Norge og Europa diskutere nå mål og til dels lovgivning for 40 - 60% reduksjon i samlede klimagassutslipp innen 2030. Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier at "Verdikjeden olje og gass er vår sterkeste muskel for å bære oss inn det grønne skiftet". Leverandører og operatører i petroleumsindustrien, sammen med våre forskningsmiljøer, har erfaring, kompetanse, fagmiljøer og kapital til å gjennomføre store deler av denne energi-transformasjonen. Utslipp må kuttes veldig raskt, og det må skje i tråd med FNs bærekraftsmål. Hva må til av rammebetingelser, teknologiutvikling og prosjekter for at norske miljøer skal oppnå gode markedsandeler og høy verdiskaping vil bli drøftet.
10:10 - 10:30
Bærekraftig Norsk Sokkel
Sylvi Listhaug, Olje- og energi-minister
10:30 - 10:50
Leting, ressurser, prosjekter og attraktivitet for NCS
Torgeir Stordal, letedirektør, Oljedirektoratet
10:50 - 11:10
Bærekraftig Norsk Sokkel
Kjell Morisbak Lund, Direktør lisens, Petoro
11:10 - 11:25
Bærekraft er fundamentet for norsk industri
Stein Lier-Hansen, Adm. Dir., Norsk Industri
11:25 - 11:40
Bærekraftige norske industriarbeidsplasser
Jørn Eggum, Leder, Fellesforbundet
11:40 - 11:45
Kommentar
Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør
11:45 - 12:10
Summing ved bordene
Paneldebatt ved innledere og moderator Espen Norheim, E&Y
12:10 - 13:10
Lunsj
Kunnskap, teknologi og det grønne skiftet
Moderator: Liv Runi Syvertsen, Senior Vice President, Customer Management Norway, Aker Solutions
13:10 - 13:15
Overrekkelse av rapport fra Forskningsrådet: «Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innenfor petroleum»
Siri Helle Friedeman
13:15 - 13:25
Kommentarer
Sylvi Listhaug, Olje- og energi-minister
13:25 - 13:45
Presentasjon av rapport: «Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innenfor petroleum»
Erik Reiso, Senior Partner & Head of Consulting Rystad Energy
13:45 - 14:00
Presentasjon av to case som viser realiserte verdier som følge av FoU og potensiell grønn effekt fremover
«Implementering og bruk av Ensemble Kalman Filter for bedre reservoarforståelse og økt utvinning», Geir Evensen, Chief Scientist, NORCE

«Nye muligheter ved å produsere hydrogen fra offshore vind for bruk i petroleumsindustrien», Marit Mork, prosjektleder, TechnipFMC
14:00 - 14:20
Veikartet for Norsk sokkel
Hildegunn Blindheim, leder av veikart-arbeidet og direktør for klima og miljø, Norsk olje og gass
14:20 - 14:25
Kommentarer til «Veikartet for norsk sokkel»
Kjetil B. Alstadheim, Politisk Redaktør
14:25 - 15:00
Summing ved bordene og paneldebatt
15:00 - 15:20
Pause og besøk ved stands
Fornybar energi til havs
15:20 - 15:35
Fornybar energi til havs, scenarier mot 2030
Ann Christin Andersen, Founder & CEO, 4ADA
15:35 - 15:50
Neste bølge offshore wind
Arne Eik, Project Manager Floating Offshore Wind, Equinor
15:50 - 16:00
Havvind, prosjekter og teknologi
Nils Arne Hatleskog, EVP for Field Development & Offshore Wind, Aibel
16:00 - 16:10
Fra elektrifisering av olje & gass til elektrifisering av havrommet
Tor-Eivind Moen, Vice President for Market Development in New Energy, ABB
16:10 - 16:20
Det internasjonale havvindmarkedet
Jon Dugstad, Director, Wind and Solar, Norwegian Energy Partners
16:20 - 16:50
Pause og besøk ved stands
Fornybar energi til havs
16:50 - 17:05
Northern Lights – The key to decarbonize natural gas from the NCS
Lamberto Eldering, Business Developer Low Carbon Solutions, Equinor
17:05 - 17:20
Offshore compact carbon capture – a CO2 gamechanger for existing and new facilities
Knut Olaf Nyborg, EVP for Front End, Aker Solutions
19:00 - 19:45
Aperitiff
19:45 -
Konferansemiddag og underholdning
Det internasjonale markedet
Moderator: Sjur Bratland, Managing Director, Norwegian Energy Partners
Det internasjonale markedet blir svært viktig for norsk leverandørindustri i årene fremover. Markedsmuligheter og gode råd for internasjonalisering blir presentert av Norwegian Energy partners og selskaper med lang erfaring. Et spesielt fokus settes på mulighetene i Storbritannia og Brasil som er våre største markeder i dag. Teknologier og løsninger utviklet i Norge har store potensialer i et globalt marked.
08:30 - 08:45
Muligheter og utfordringer for norske leverandører i Brasil
Gunn Vik, Director Hydropower, Brazil and Shipyards Korea, Norwegian Energy Partners
08:45 - 09:00
UK - Norsk olje og gass største eksportmarked
Bjørn Kahrs, Director UK, Egypt & West Africa Subsea tie-back, P&A, Norwegian Energy Partners
09:00 - 09:15
Marked og muligheter, sett fra et leverandørperspektiv
Christina Johansen, Adm. Dir, TechnipFMC Norge
09:15 - 09:25
En fot innafor - kan gi muligheter utenfor
Frode Lefdal, Contract and Procurement Manager Norway, Shell
09:25 - 09:35
Hvordan få oppdrag fra operatører og leverandør-industri internasjonalt
Øyvind Storhaug, Business Development Manager, Niras
09:35 - 10:00
Summing ved bordene og dialog med panelet
10:00 - 10:20
Pause og besøk ved stands
Miljø og mangfold – hvordan øke fokus i bransjen?
Moderator: Elizabeth Heuch Olbjørn, Vice President for Account Management, ABB
Hvis miljøengasjert ungdom ønsker å gjøre noe med klima og miljø i praksis, bør de velge en fremtid i industrien. Her kan engasjementet påvirke teknologiutvikling og løsninger og ikke minst strategiske valg som de ulike selskapene tar. Hvordan få dialog med de unge og hvordan få de interessert i oss er viktige spørsmål som drøftes i denne sesjonen. Mangfold og trivsel er en viktig nøkkel for å skape attraktivitet og dynamikk i et selskap. Gode eksempler til refleksjon og drøfting presenteres.
10:20 - 10:30
Innledning
Elizabeth Heuch Olbjørn, Vice President for Account Management, ABB
10:30 - 10:45
Hvordan få miljøengasjerte unge interessert i industri, og unge i industrien engasjert i miljø
Kjetil Tvedt, Fagsjef for kompetanse, Norsk Industri
10:45 - 11:00
Fra 0 til 100 på 5 år: hvordan øke mangfold kjapt
Karoline Nystrøm, Country President, Schneider Electric Norge
11:00 - 11:20
Kommentarer fra salen til panelet og oppsummering
Deltagelse også fra «Den nye oljen»
Prosjekter og marked i Norge
Moderator: Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass
Grunnmuren for norske leverandører er nors sokkel og i sesjonen "Prosjekter og marked i Norge" presenterer AkerBP, Wintershall, Repsol og Equinor om sine prosjekt-porteføljer og forventninger til leverandørene.
11:20 - 11:40
AkerBP
Kjetel Digre, SVP Operations, AkerBP
11:40 - 12:00
Wintershall DEA
Alv Bjørn Solheim, Managing Director, Wintershall DEA Norge
12:00 - 12:20
Repsols utbygginger og aktivitet
Vidar Nedrebø, Administrerende direktør, Repsol Norge
12:20 - 12:50
Equinor project portfolio
Atle Reinseth, VP PRD, Equinor
12:50 - 13:00
Oppsummering og takk for nå
Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass
13:00 - 14:00
Lunsj
Kontaktperson programkomité:
Runar Rugtvedt
Bransjesjef / Director,
Norsk Industri Olje&Gass
+47 91719096
runar.rugtvedt@norskindustri.no