Foredragsholder

Terje Aasland

Energidepartementet

Energiminister

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag