Foredragsholder

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

Runar Rugtvedt har hovedansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for olje og gass, havvind og tilstøtende næringer. Han har vært i Norsk Industri i 13 år og har utover dette over 30 års erfaring fra leverandørindustri og prosessindustri. Har bred erfaring i ledelse, markedsarbeid, kommunikasjon og styring av prosjekter mot olje og gass, havvind, prosessindustri, maritim industri og vannkraft. Runar sitter i arbeidsutvalget i KonKraft, Den Norske Nasjonalkomiteen for World Petroleum Council, styremedlem i Porteføljestyret Petroleum i Forskningsrådet, leder av programkomiteen for Offshore Strategikonferansen, deltar i programkomiteen for OG21-Forum og følger opp NORWEP på vegne av Norsk Industri som en av stifterne.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag