Hos oss treffer du en relevant målgruppe av beslutningstagere

Offshore Strategikonferansen har et begrenset areal satt av til utstilling for noen få utstillere og sponsorer. Desto større er verdien av profileringen for de få som står med stand på møteplassen og selger seg inn til flere hundre beslutningstakere med interesse for tjenester og produkt til olje- og energibransjen. Det blir god anledning til å snakke med potensielle kunder i kaffepauser og lunchtid over to dager, med full gallamiddag og underholdning om kvelden for alle.

Målgruppen

Hvem treffer du?

Jevn kjønnsfordeling
Det er en liten overvekt av menn på våre konferanser, men de siste årene har det være 55/45.
Alderssammensetning
Kjernen i vårt publikum er mellom 35-55 år.
Bakgrunn
Våre deltagere består primært av beslutningstagere i alle ledd av verdikjeden. Dette inkluderer produsenter, distributører og forhandlere.
Profileringsmuligheter

Pakker

Du er velkommen til å gå i dialog om en skreddersydd løsning, eller du kan velge å ta utgangspunkt i de ulike pakkene vi tilbyr. Vi er interessert i å høre hva som gir deg og våre deltagere størst merverdi.

Bli sponsor
KONTAKTPERSON

Utstiller og sponsor

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Leif Roger Torgersen

Forse

Forretningsutvikler

roger@forse.events

475 40 211