Foredragsholder

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

Adm. dir.

Anne har jobbet for Petroleumstilsynet siden 2013, og har bred erfaring fra petroleumsbransjen innen HMS ledelse, prosjekter og forskning. Hun har jobbet blant annet i Oljedirektoratet og BP Norge. Anne er leder for Sikkerhetsforum – næringens viktigste 3-partsarena, og hun er også aktiv medlem i IRF (International Regulators Forum), og NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum).

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Status og signaler: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet

Hva betyr "Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet?" Dette er et ledelsesansvar og med god styring er det fullt mulig å lykkes.