Presentasjoner
Innhold

Presentasjonene kan lastes ned ved å trykke på tittelen til foredraget

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

UiO

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Morten Skaland

SKADE esports

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

Petoro

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Ine Dolve

AkerBP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Janne Lea

WintershallDea

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Geir Glømmi

Aker Solutions

Borghild Lunde

Aibel

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Hildegunn T. Blindheim

Offshore Norge

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

08:29

Morgendagens arbeidstakere - Rekruttering og kompetanse

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Morgendagens arbeidstakere

Gisle Hellsten

UiO

08:30

Morgendagens arbeidstakere

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Astrid Aadnøy

Moreld Apply

08:45

Kompetanse og rekkruteringsbehov til en bred leverandørindustri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

John Markus Lervik

Cognite

09:00

Hvordan gjøre industrien attraktiv?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Arve Martinsen

blu Empowered by KAEFER

09:15

Kan teknologi redusere ressursbehov og øke sikkerheten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Robert Indrebø

Norsk Industri

Morten Skaland

SKADE esports

09:30

Rekruttering- skape et bindeledd mellom gaming,teknologi og industri

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

09:40

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

Ståle Kyllingstad

IKM Gruppen

Ann-Christin Andersen

4ADA AS

10:00

Åpning av konferansen

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:00-10:20

Pause

Pause

10:00-10:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

10:09

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Norsk sokkel i en energifremtid

Terje Aasland

Olje- og energidepartementet

10:10

Norsk sokkel i en energifremtid

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Prosjekter og marked – Olje & Gass

10:19

Prosjekter og marked – Olje & Gass

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Trond Bokn

Equinor

10:20

Prosjekter og teknologibehov i prosjektene

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Torgeir Stordal

Oljedirekoratet

10:25

Prosjekter og attraktivitet for NCS

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Kristin Fejerskov Kragseth

Petoro

10:40

Norsk sokkel i 2050 – hva er viktige drivere?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Ine Dolve

AkerBP

10:40

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Anne Myhrvold

Petroleumstilsynet

10:55

Hovedtema for 2023: For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Atle Reinseth

Vår Energi

11:00

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Jarand Rystad

Rystad Energy

11:10

Norsk sokkel i et globalt energimarked

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Prosjektportefølje og satsninger

Janne Lea

WintershallDea

11:15

Prosjektportefølje og satsninger

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

11:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Prosjekter og leverandørkjeden

Jan Narvestad

Rosenberg Worley

Håkon Skjønberg

TechnipFMC

Geir Glømmi

Aker Solutions

Borghild Lunde

Aibel

11:30

Prosjekter og leverandørkjeden

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Lunsj + Bordrotasjon

12:00 - 13:00

Lunsj + Bordrotasjon

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:10

Oppsummering og takk for nå

Oppsummering og takk for nå

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

12:10

Oppsummering og takk for nå

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:20

Lunsj

Lunsj

12:20

Lunsj

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

12:59

Lavutslippsløsninger, hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

13:00

Energitilgang er nøkkelen til industriutvikling og verdiskaping

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Hildegunn T. Blindheim

Offshore Norge

13:15

Elektrifisering av NCS, nøkkelen til raske resultater og langsiktig konkurransekraft

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:40

Kamp om krafta?

Kamp om krafta?

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

13:40

Kamp om krafta?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Bjørn Einar Brath

Siemens Energy

13:55

Teknologianvendelse og verdiskaping for et nullutslippssamfunn

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sjur E. Bratland

Norwegian Energy Partners

14:10

Eksport av lavutslippsløsninger -stort potensiale globalt

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

14:30

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:00-15:20

Pause

Pause

15:00-15:20

Pause

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

15:19

Havvind, CCS, hydrogen og havbruk til havs, hvordan få opp farten?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Knut Erik Steen

Norsk Industri

15:20

Havvind - Teknologi og Industriutvikling

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

15:35

Gigantisk globalt marked, hvordan ta posisjon?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Northern Lights, Status og veien videre

Jostein Tegle

Northern Lights

15:50

Northern Lights, Status og veien videre

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Ulrik Olbjørn

Equinor

16:05

Hydrogen til Europa, kan det forlenge vår gassalder?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Stål Heggelund

Norsk Industri

16:20

Havbruk til havs –fremtidsmuligheter for offshore og maritim leverandørindustri?

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Summing ved bordene og panelsamtale

16:35

Summing ved bordene og panelsamtale

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

17:00

Avslutning dag 1

Avslutning dag 1

17:00

Avslutning dag 1

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:00

Aperitiff

Aperitiff

19:00

Aperitiff

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Konferansemiddag og underholdning

19:45-22:00

Konferansemiddag og underholdning

Sal A

Sal B

Sal C

Sal D

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Runar Rugtvedt

Norsk Industri

Bransjesjef

runar.rugtvedt@norskindustri.no

917 19 096