Foredragsholder

Marit Blaasmo

Aker BP

Direktør for HR og HMS

Blaasmo har vært direktør for HR og HMSK siden 1. oktober 2022. Hun har vært HMSK-direktør siden 2019. Før dette var hun ansvarlig for ytelses- og forbedringsarbeidet i bore- og brønnavdelingen. Blaasmo har vært i selskapet siden august 2017. Hun har mer enn 18 års erfaring fra Equinor og Baker Hughes INTEQ, og har hatt flere roller innenfor drift og ledelse på ulike fagområder i boring og brønn. Blaasmo er utdannet sivilingeniør fra NTNU med mastergrad i petroleumsteknologi.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag