Foredragsholder

Knut E. Sunde

Norsk Industri

Direktør bransje- og industripolitisk avdeling

Han har hovedansvaret for organisasjonens delbransjer, samt en del av de industripolitiske sakene. Knut er primus motor bak den årlige konjunkturrapporten, samt en mye brukt foredragsholder. Han inngår til enhver tid på vegne av Norsk Industri i ulike råd, utvalg og fora inn mot myndighetene. Han inngår også i Sintefs Råd og valgkomite, samt i NORWEPs stiftermøter og valgkomite. Knut er utdannet som samfunnsøkonom fra 1987 og har hatt noen år i Næringsdepartementet hvor han bl.a. deltok aktivt i EØS-forhandlingene i 90-91, før han gikk videre til TBL og så Norsk Industri.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag