Foredragsholder

Kjetil Schanke Aas

Cicero

Seniorforsker

Kjetil Aas er klimaforsker og klimaformidler med variert faglig bakgrunn. Han jobber med å forstå og beregne hvordan klimaet endres regionalt og globalt og hvilke konsekvenser disse endringene får for natur og mennesker. Kjetil har lang erfaring med klimaformidling og er opptatt av at kunnskap om klimasystemet og klimaendringer må gjøres tilgjengelig for et større publikum. Kjetil har doktorgrad i geovitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til lærerutdanning i matematikk og fysikk. Han har jobbet mye med utvikling av klimamodeller med fokus på å representere de raske endringene som pågår i Arktis. Dette inkluderer å modellere hvordan klimaendringer påvirker permafrost, isbreer og snødekke, og hvilke konsekvenser dette har tilbake på klimaet. Vegetasjonsmodellering og spørsmål knyttet til arealbruk, karbonregnskap og klima er andre interesseområder.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag