Foredragsholder

Kjetel Digre

Aker Solutions

Adm. dir.

Kjetel Digre ble utnevnt til administrerende direktør i august 2020. Han har lang erfaring fra olje- og gassindustrien, sist i Aker BP som SVP Operations and Asset Development. Digre jobbet også 25 år i Equinor hvor han hadde flere stillinger innen prosjektgjennomføring og feltutvikling, inkludert SVP og prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet. Han har en MSc med utmerkelse i Subsea and Petroleum Engineering fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland. Digre hadde 80 396 aksjer i selskapet og hadde ingen aksjeopsjoner per 31. desember 2021.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Prosjekter og leverandørkjeden