Foredragsholder

Jon Dugstad

Norwegian Energy Partners

Director Wind and Solar

Jon Dugstad har vært i Norwegian Energy Partners siden 2009 og er ansvarlig for NORWEP sitt arbeid med vind- og solkraft. Han har en lang karriere innen finansiell og strategisk rådgivning, blant annet til energibransjen, og støtter i dag veksten av norsk havvindindustri internasjonalt. Jon Dugstad er utdannet i Tyskland som Diplom-Kaufmann (MBA).

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Havvind boom internasjonalt ogmarkedsmuligheter