Foredragsholder

Vebjørn Bakken

UiO

Direktør UiO:Energi

Vebjørn Bakken leder UiO:Energi, en tverrfaglig strategisk satsing ved Universitetet i Oslo med fokus på bærekraftig energi og energiomstillingen. Vebjørn har en doktorgrad i teoretisk kjemi, og han har mange års erfaring med å koordinere forskning, samt undervisning, innen materialvitenskap og energiteknologi.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Følger universitetene opp mot behov og nye næringer