Foredragsholder

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

Adm. dir.

Stein er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen. Han er en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri, og vil nok akseptere betegnelsen "teknologioptimist" om seg selv. Stein er født på Rjukan og er lommekjent på Hardangervidda. Ikke minst i traktene rundt Møsvann føler jegeren og fiskeren Stein Lier-Hansen seg hjemme. Adm. dir. i Norsk Industri har han vært siden organisasjonen så dagens lys; 1. januar 2006. Før det var han sjef i Prosessindustriens Landsforening, en av de to NHO-foreningene som slo seg sammen og ble til Norsk Industri. (Den andre var TBL – Teknologibedriftenes Landsforening). Norsk Industri er i dag den klart største av NHOs landsforeninger. Lier-Hansen var statssekretær i Miljøverndepartementet i Jens Stoltenbergs første regjering, fra 2000 til 2001. I perioden 1993-2000 var Lier-Hansen sjef i Direktoratet for Naturforvaltning. Han har også vært yrkesmessig tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, først som utdanningskonsulent og fagleder og deretter som generalsekretær. Stein Lier-Hansen er biolog av utdannelse og har publisert flere fagbøker, bl.a. "Storviltjakt", "Jegerprøveboka" (med Bjørn Wegge), "Fra surt vann til gode fiskevann" (med Kjell Mykkeltvedt) og "Villrein og villreinjakt".

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Hav og land - hand i hand, energi og industriutvikling