Foredragsholder

Marianne Hagen

Aker Solutions

EVP Sustainability, HSSE & Communcations

Marianne Hagen ble utnevnt til leder for bærekraft, HSSE og kommunikasjon i mars 2021. Hun kommer fra en omfattende karriere innen politikk, samfunnskontakt, kommunikasjon, samfunnsansvar og miljøspørsmål. Fra 2017 til 2020 var hun statssekretær i det norske Utenriksdepartementet. Hagens erfaring inkluderer lederstillinger ved Det Kongelige Hoff og Norges Rederiforbund, samt flere styreverv. Hun studerte juss og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Norge. Hagen hadde 20 673 aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner per 31. desember 2021.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Bærekraft, egne mål, forventninger og krav hos kunder