Foredragsholder

Mads Andersen

Aibel ASA

Konsernsjef

Mads Andersen har vær konsernsjef i Aibel siden november 2016 og har over 33 års erfaring fra leverandørindustrien. Han startet karrieren sin som internasjonal feltingeniør i Schlumberger og har siden 2002 hatt lederroller i Aker Solution, Cameron og OneSubsea (Schlumberger). Andersen er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Muligheter i energitransformasjonen

Aibel blant de største leverandørselskapene i Norge og bygger, modifiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur for energiselskaper. Selskapet er godt inne i en omstilling mot fornybar- og lavkarbonindustrier og har opparbeidet seg en solid posisjon i det Europeiske havvindmarkedet og er ledende innen elektrifisering av infrastruktur på norsk sokkel. Andersen vil i sitt innlegg dele noen erfaringer selskapet har gjort seg i sin transformasjon mot en lav-karbon fremtid.