Foredragsholder

Kjetil Bragli Alstadheim

Aftenposten

Politisk redaktør

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag