Foredragsholder

Janne Lea

WintershallDea

Direktør for reservoarstyring – utbygging og engineering

Lea har bred erfaring fra lederstillinger i norsk olje- og gassindustri, primært innenfor HMS. Før hun begynte i Wintershall Dea hadde hun flere lederroller i Maersk Drilling og Petroleumstilsynet, og ble senere HMSK-direktør i Wintershall Norge. Lea har erfaring fra HMS, bedriftshelse og sikkerhet, kjemisk risikostyring, kvalitetssikring og utvikling av regelverk, revisjon og tilsynsaktiviteter. Hun har en master i offshoreteknologi med hovedvekt på miljøteknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS).

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag