Foredragsholder

Henriette Undrum

Equinor

VP og Prosjektdirektør for "Norway energy hub"

Henriette Undrum er prosjektdirektør for «Norway energy hub» - en industriell plan for energinasjonen Norge. Formålet med planen er å bidra til omstillingen Norge skal gå gjennom de neste årene - og hvordan vi kan opprettholde Norges posisjon som energinasjon gjennom satsing på nye næringer og gjennom å skape vekst og nye arbeidsplasser. Norge har store muligheter for nye grønne arbeidsplasser og Equinor ønsker å ha en ledende rolle i denne utviklingen. Nå skal vi skape industriell utvikling og verdier for fremtiden. Projektet hun leder jobber med å realisere både utslippskutt i kyttet til produksjon av olje og gass og investeringer i nye verdikjeder som havvind, CO2 fangst og lagring, og hydrogen. Undrum har vært ansatt i Equinor siden 1997 og har siden den gang innehatt en lang rekke stillinger i ulike forretningsområder, inkludert forsknings og teknologiutvikling, modifikasjoner og feltutviklingsprosjekter, drift på norsk sokkel, fornybar, forretningsutvikling og strategi. Hun har også vært plassjef ved Equinors forskningssenter i Trondheim og er aktiv med flere styreverv. Før hun startet i Equinor, jobbet hun som forsker i SINTEF. Hun er utdannet Siv.ing Maskin ved NTH/NTNU og har senere tatt tilleggsutdannelse i selskapsstyring ved Handelshøyskolen BI.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag

Norway energy hub – en industriell plan for energinasjonen Norge

Norge og norsk sokkel står foran en omfattende omstilling. Norway energy hub er en industriell plan for denne omstillingen og peker på hvordan vi kan opprettholde Norges posisjon som energinasjon gjennom satsing på nye næringer og ved å skape vekst og nye arbeidsplasser. Norge har store muligheter for nye, grønne arbeidsplasser og Equinor ønsker å ha en ledende rolle i denne utviklingen. Sammen kan vi skape industriell utvikling og verdier for fremtiden